Задай въпрос
Follow

Какви документи ще получа с поръчката си?

С всяка поръчка получавате приемо-предавателен протокол и касов бон*.

 

За продукти, за които е приложимо, получавате и съответна гаранционна карта.

 

В документацията към поръчката е включена и фактура за физическо или юридическо лице, ако е избрана съответната опция при създаване на поръчката и са попълнени необходимите данни.

 

*Касов бон не се издава в случай, че поръчката е заплатена по банков път на база проформа фактура.

 

  • Издаване на фактура

 

За да получите фактура към поръчката си, е необходимо да изберете съответната опция при създаване на поръчката и да въведете необходимите за целта данни. Това можете да направите като изберете отметката „Данни за фактура“ при въвеждане на адрес:

 

 

В случай че искате да използвате вече запазен адрес, към който не са добавени данни за фактура, можете да го редактирате от менюто „Моите адреси“ в  потребителския профил. След редакцията на адреса, можете да изберете тази

функция при финализиране на поръчката. Адресите, към които има асоциирани данни за фактура, са означени по следния начин:

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk